MILESTONES - Kyjevské námestie, Banská Bystrica

     


 

ORANGE - Jegorovova ulica, Banská Bystrica

   
 

 

INŠPEKTORÁT PRÁCE - Partizánska cesta, Banská Bystrica

 

 


 

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA - Skuteckého ulica, Banská Bystrica

 


 

OKRESNÝ SÚD BANSSKÁ BYSTRICA - Skuteckého ulica, Banská Bystrica

 


 

SLOVAK TELECOM - Wolkerova ulica, Banská Bystrica

 

 


 

ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA - Wolkerova ulica, Banská Bystrica

 

 

 

 

design by WICKY